Hva kan jeg risikere ved et lån uten sikkerhet?

Nordmenns forbruksgjeld øker stadig, og for hvert eneste år øker prosenten av den totale gjelden som kommer fra forbrukslån og usikrede lån. Totalt har gjelden vår mer enn doblet seg de siste ti årene, selv om lån til bolig naturligvis spiller en stor rolle her. Men er det egentlig noen ekstra risiko forbundet med det å ta opp et lån uten sikkerhet, som man kanskje bør vite om før man eventuelt søker om et slikt lån?

Gjeld man ikke klarer å nedbetale

Med all gjeld er det en viss risiko, ettersom man vil få purringer, inkasso og strafferenter dersom man ikke betaler de regningene som kommer. Dette være seg et kredittkort, et lån uten sikkerhet, et boliglån eller studielån. Regelen er derfor egentlig ganske enkel – skal man søke lån, så er man nødt til å ha penger til å betale tilbake. Så enkelt er det ikke alltid i praksis, da forandringer i livssituasjonen ofte kan påvirke dette.

Men generelt bør man lage seg en god betalingsplan før man tar opp et lån uten sikkerhet, siden rentene på disse lånene er ganske høye sammenlignet med sikrede lån. På denne måten vil man ha en viss kontroll over hva man skal betale tilbake hver måned den kommende tiden.

Inkasso, betalingsanmerkning og «Luksusfellen»

Det første som skjer dersom man ikke betaler for seg, er at regningene går til inkasso. I tillegg til at man da blir nødt til å betale strafferenter og gebyrer fra forfallsdato, så kan det også påløpe andre kostnader. Et allerede dyrt forbrukslån trenger ikke mange måneder på å bli dobbelt så dyrt som det i utgangspunktet var. Derfor er en av de største risikoene forbundet med usikrede lån nettopp det at gjelden bare vokser og vokser hvis man først havner bakpå.

Betalingsanmerkninger får man når man ikke betaler regningene sine. Disse kan få store konsekvenser for deg fremover, ettersom det vil hindre deg i å få boliglån, refinansiere eller søke om kredittkort. Følgelig er det ikke bare økonomien og lommeboken direkte det går utover, men også på andre områder i livet kan det bli kostbart.

Slik tar du tak i betalingsproblemene

For å unngå betalingsproblemer, som er den største risikoen ved et lån uten sikkerhet, så er man først og fremst nødt til å prioritere. Gjeld med den høyeste renten må alltid betales ned først, og prioriteres foran annen gjeld og forbruk. Havner man bakpå er det viktig at man tar kontakt med banken, for kanskje kan det hele løse seg med en enkel samtale. Det verste man gjør er å la være å betale regningene og utsette problemene, for da blir de fort større enn hva mange klarer å håndtere alene.
Refinansiering er en god løsning når man kanskje har havnet litt bakpå. Da kan man undersøke andre muligheter i andre banker og kanskje få et billigere lån med avdragsfrihet for en periode. Et sted du kan begynne å se etter tilbud er låneportalen billige forbrukslån – refinansiering. Her er det viktig at man gjør dette tidlig, for hvis man har fått betalingsanmerkning, så blir søknaden om refinansiering ofte avslått.